Машини и оборудване

Комбинирана хидравлична пресножица DURMA IW 55/110