Дейности
Следвайки политиката си за повишаване на качеството и разширяване на продуктовата гама, от няколко години в нашето портфолио е сериозно застъпено производство на заварени корпуси за машини и механична обработка на същите. Гаранция за добър и качествен продукт, е натрупаният сериозен опит в областта на заварените конструкции, широкият спектър от металообработващи машини и възможността за релаксиране на заваръчни напрежения при едрогабаритни детайли, чрез вибрация или термична обработка. Спазвайки стандартите и специфичните изисквания на клиентите, Групата СТРИМОНА се утвърждава като едно от водещите предприятия за производство и металообработка на стоманени корпуси за машини и заварени части за машини, които произвежда както за българския, така и за европейския пазар, с гарантирано качество и на конкуренти цени.