Дейности
Водеща дейност на Групата е производство и монтаж на стоманени конструкции за индустрията. Развиваме тази дейност професионално, разполагайки с цялото необходимо технологично оборудване и квалифициран персонал. Защитили необходимите стандарти EN ISO 3834-2 и EN 1090-2 и спазвайки изискванията за безопасни условия на труд, проявяваме професионализма си както в България, така и в Европа. Доказателство за висококвалифицираната ни работа са многото завършени проекти в цялата страна и Европа.

Реализирани проекти