Дейности
Една от дейностите на Групата е производство на заварени стоманени конструкции за офшорни инсталации и пристанищна ифраструктура - предизвикателство и критерий за високо качество. След успешно преминаване на множество одити свързани с организация на производствения процес, входящ контрол и проследимост на материалите, качество и контрол при заваряване, качество на обработка на повърхностите, дименсиален контрол на монтажните позиции и готовите изделия, документиране на производствения процес и не на последно място осигуряване на безопасни условия на труд, днес Групата е утвърден доставчик на заварени стоманени конструкции за офшорни инсталации и пристанищна ифраструктура. Политиката ни на постоянно повишаване квалификацията и уменията на персонала, заедно с използването на нови и високоефективни машини, са гаранция за поддържане и повишаване на нивото на произвежданите от нас продукти.