За нас

Станислав Ласков

Управител

Мобилен:
+359 745 69600
Имейл:
manager@strimona.net

Васил Станков

Търговски директор

Мобилен:
+359 884 470001
Имейл:
strimona@mail.bg

инж. Илия Шивачев

Търговски директор

Мобилен:
+359 884 470010
Имейл:
info@strimona.net

инж. Илия Шивачев

Търговски директор

Мобилен:
+359 884 470010
Имейл:
info@strimona.net

инж. Илия Шивачев

Търговски директор

Мобилен:
+359 884 470010
Имейл:
info@strimona.net

инж. Илия Шивачев

Търговски директор

Мобилен:
+359 884 470010
Имейл:
info@strimona.net

инж. Илия Шивачев

Търговски директор

Мобилен:
+359 884 470010
Имейл:
info@strimona.net

инж. Илия Шивачев

Търговски директор

Мобилен:
+359 884 470010
Имейл:
info@strimona.net

инж. Илия Карабаджаков

Директор строителство и монтажи

Мобилен:
+359 887 006337
Имейл:
i.karabadjakov@strimona.net

инж. Илия Карабаджаков

Директор строителство и монтажи

Мобилен:
+359 887 006337
Имейл:
i.karabadjakov@strimona.net

инж. Илия Карабаджаков

Директор строителство и монтажи

Мобилен:
+359 887 006337
Имейл:
i.karabadjakov@strimona.net

инж. Илия Карабаджаков

Директор строителство и монтажи

Мобилен:
+359 887 006337
Имейл:
i.karabadjakov@strimona.net

инж. Илия Карабаджаков

Директор строителство и монтажи

Мобилен:
+359 887 006337
Имейл:
i.karabadjakov@strimona.net

инж. Илия Карабаджаков

Директор строителство и монтажи

Мобилен:
+359 887 006337
Имейл:
i.karabadjakov@strimona.net

инж. Станимира Костадинова

Проектов ръководител

Мобилен:
+359 884 470016
Имейл:
sofia@strimona.net

инж. Станимира Костадинова

Проектов ръководител

Мобилен:
+359 884 470016
Имейл:
sofia@strimona.net

инж. Станимира Костадинова

Проектов ръководител

Мобилен:
+359 884 470016
Имейл:
sofia@strimona.net

инж. Станимира Костадинова

Проектов ръководител

Мобилен:
+359 884 470016
Имейл:
sofia@strimona.net

инж. Станимира Костадинова

Проектов ръководител

Мобилен:
+359 884 470016
Имейл:
sofia@strimona.net

инж. Станимира Костадинова

Проектов ръководител

Мобилен:
+359 884 470016
Имейл:
sofia@strimona.net

инж. Владимир Иванов

Директор производство

Мобилен:
+359 888 590024
Имейл:
v.ivanov@strimona.net

инж. Владимир Иванов

Директор производство

Мобилен:
+359 888 590024
Имейл:
v.ivanov@strimona.net

инж. Владимир Иванов

Директор производство

Мобилен:
+359 888 590024
Имейл:
v.ivanov@strimona.net

инж. Владимир Иванов

Директор производство

Мобилен:
+359 888 590024
Имейл:
v.ivanov@strimona.net

инж. Владимир Иванов

Директор производство

Мобилен:
+359 888 590024
Имейл:
v.ivanov@strimona.net

инж. Владимир Иванов

Директор производство

Мобилен:
+359 888 590024
Имейл:
v.ivanov@strimona.net

Атанас Костов

Проектов ръководител

Мобилен:
+359 884 470020
Имейл:
office@strimona.net

Атанас Костов

Проектов ръководител

Мобилен:
+359 884 470020
Имейл:
office@strimona.net

Атанас Костов

Проектов ръководител

Мобилен:
+359 884 470020
Имейл:
office@strimona.net

Атанас Костов

Проектов ръководител

Мобилен:
+359 884 470020
Имейл:
office@strimona.net

Атанас Костов

Проектов ръководител

Мобилен:
+359 884 470020
Имейл:
office@strimona.net

Атанас Костов

Проектов ръководител

Мобилен:
+359 884 470020
Имейл:
office@strimona.net

инж. Валентин Попов

Проектов Ръководител

Мобилен:
+359 882 949085
Имейл:
v.popov@strimona.net

инж. Валентин Попов

Проектов Ръководител

Мобилен:
+359 882 949085
Имейл:
v.popov@strimona.net

Димитрина Чергова

Главен Счетоводител

Мобилен:
+359 888 446790
Имейл:
finance@strimona.net

Милена Ласкова

Специалист маркетинг и реклама

Мобилен:
+359 745 69 606
Имейл:
m.laskova@strimona.net