Новини

Склад за метални елементи - етапно строителство в УПИ I - 225,226,227,502,503,504,505,507,558, кв. 2, м. СПЗ кв. Враждебна, СО р-н Кремиковци

Проектът се разработва, във връзка с инвестиционните намерения на инвеститора за изграждане на ново складово хале за съхранение на метални елементи.
Новата постройка ще бъде разположена в парцела на действащата складова база на ТисенКруп Юпитер стомана. В парцела има разположени съществуващи складове за метали, административна сграда и открит подкранов път и кантар.
Носещата конструкция на сградата е сглобяема от стоманени колони, ферми и столици.

Фирма „СТРИМОНА СТРОЙ” изпълнява цялостно изграждане на обекта.

Възложител на обекта е: “ТИСЕНКРУП - ЮПИТЕР СТОМАНА” ООД