Новини

Стартиране на нов обект

СТРИМОНА ЕООД стартира нов обект: Фабрика за производство на зеленчукови и плодови консерви – с.Рупите, общ.Петрич, инвеститор: БУЛГАРКОНСЕРВ 07 ООД. Фирмата е изпълнител на анкерните устройства, металната конструкция и пълното комплектоване на производственото хале с полиуретанови панели и завършващи елементи. РЗП 4600 кв.м.