Новини

СТРИМОНА ЕООД завърши монтажа на метална конструкция в гр.Улцин, Черна Гора

СТРИМОНА ЕООД завърши монтажа на метална конструкция за частично изграден втори етаж и странични навеси на обект: Склад за търговия на едро, фирма ЦУНГУ & КО, гр.Улцин, Черна Гора