Новини

Логистичен център – гр.Варна

През м. Август 2008г. СТРИМОНА ЕООД стартира монтажа на логистичен център в района на гр.Варна - инвеститор – "Изгрев" ООД.

Общата площ е около 4000 кв.м. Сградите представляват метални конструкции тип ригел и са разделени на две части, като първата представлява петкорпусно хале с общи колони, а второто е самостоятелно еднокорпусно хале. Според предварителните маркетингови проучвания, проектът ще бъде една изключителна възможност за инвестиране с обещаващи кратки срокове на възвръщаемост, тъй като центърът ще бъде отдаван под наем, а части от него са вече дори продадени.