Новини

Стримона завърши изграждането на новата производствена сграда на Крафт Фуудс България.

Приключи първият етап от изграждането на новата производствено-складова база на "Крафт Фуудс България" в град Своге, където главен изпълнител на проекта е СТРИМОНА. Разгъната застроена площ на проекта е 4000 квадратни метра, които ще бъдат застроени със стоманена конструкция. Предстои изграждането на складовата сграда.

"Със задоволство ще гледам как детето ми похапва шоколадите на Крафт..." - смеейки се споделя управителя на СТРИМОНА – Станислав Ласков.