Новини

Представители на фирма "Стримона" присъстваха на откриването на "Европейски булевард" в град Поградец, Албания

Представители на фирма "Стримона" присъстваха на откриването на "Европейски булевард" в град Поградец (Албания), който е част от проекта "100 стъпки към Европа". Проектът се стреми да покаже общата история на Европа, да запознае хората с нея, особено по-младите, и преди всичко да покаже единтичност в различията на Европа по един по-специфичен начин.
Поради добрата си международна репутация, на "Стримона" беше възложено направата на статуя наречена "Рибите" проектирана от Робърт Кабас, бъдеща емблема на града. На откриването също присъстваха високопоставени албански личности, както и известни личности от ЕС като Херман Нитч(известен художник) и Фейт Велаж(дал идеята за "Европейски булевард"), като кулминация на събитието беше откриването на статуята.