Новини

Стримона завърши първи етап от изграждането на "Склад за резервни части" гр.Констинброд

Стримона завърши играждането на металната конструкция на обект "Склад за резервни части" гр. Костинброд с инвеститор "Валдес 96".

Предстои доставката и монтажа на полиуретановите сандвич панели.