Новини

Стримона завърши строително-монтажните работи на обект "Логистичен Център Еконт Експрес"

СТРИМОНА завърши Строително-монтажните работи на обект "Логистичен Център Еконт Експрес". Фирмата извърши производството и монтажа на стоманените метални конструкции, доставката и монтажа на изолационните полиуретанови сандвич-панели, отводнителната система и всички завършващи декоративни фасадни елементи. Естественото осветление в индустриалните сгради бе решено чрез инсталиране на светопропускащи полиестерни покривни панели. В изпълнението на проекта участваха и екип от конструктори и архитекти, с които фирмата работи в тясно сътрудничество.