Новини

Акция "По-чиста планина Беласица"

Повече от осемстотин килограма са отпадъците събрани от билото на Беласица от доброволците участвали в акцията по почистването на Природния парк. Тя се проведе по инициатива на Дирекцията на Парка с участието на служители от фирма "Стримона" в неделя (24 октомври). Извозването на боклуците и материалите за почистването също бяха осигурени от фирма "Стримона". Почисти се района от връх Лозен до Вършилото, но поради труднодостъпния терен се извози само една част от отпадъците. Останалите отпадъци, предимно от Вършилото и Демир Капия, засега събрани в чували ще се извозват допълнително. Най-често срещаните боклуци са найлонови торбички, пластмасови бутилки и кутии от консерви, неща които не се разлагат бързо и освен че нанасят вреда на природата загрозяват пейзажа.
За съжаление отпадъците се генерират всяка година от посетители на парка и от такива, облагодетелстващи се от ресурсите му.

Дирекцията на парка приканва всички свои посетители да не замърсяват планината, а генерираните отпадъци всеки да изхвърля на определените за целта места в най-близкото населено място.

Природен парк "Беласица" ще подкрепи всяка гражданска инициатива за опазване и съхраняване на природното богатство на нашата уникална планина.