Новини

Участие на СТРИМОНА в класацията на в. Пари

Днес, 16.11.2010г. в ноемврийското издание на списание ГЕПАРД – рейтинговото списание на в. Пари, беше публикувана класацията за 100-те най-динамично развиващи се компании в периода 2007-2009 г. по области. Гордост за нас е факта, че в класацията за област Благоевград и двете фирми от групата СТРИМОНА фигурират между първите двадесет фирми.
"Стримона Строй" ЕООД на 9-то място с ръст от 234%
"Стримона" ЕООД на 18-то място с ръст от 139%