Новини

Завърши изграждането на авто-диагностичен център в София – Люлин

Стримона предаде обекта на възложителя на етап довършителни работи. Фирмата взе участие в този нестандартен проект с изработката, доставката и монтажа на стоманената конструкция, която между другото е едно много оригинално и оптимизирано решение, поради факта, че има обособено второ ниво с предназначение – офис помещения.

Стримона бе доставчика и на изолационните сандвич-панели, както и изпълнителя на отводнителната система за дъждовни води.