Новини

Изграждане на фотоволтаичен парк

Стримона стартира 2-ра фаза на проект „Изграждане на фотоволтаичен парк” от приблизително 4 MWp(мегават пика). Възложените на Стримона строително-монтажни работи са изработка на горещо-поцинковани стоманени стативи за фотоволтаични панели, тяхната доставка до фотоволтаичния парк и монтажа им.
Със завършването на фазата общата мощност на фотоволтаичния парк ще надмине 5MWp.