Новини

Завърши изграждането на обект в Кюстендил

Стримона завърши СМР по доставка и монтаж на стоманени противоветрови връзки за допълнително укрепване на сградата, като и нова стоманена покривна конструкция на обект: "Преустройство на съществуваща сграда за нуждите на административен съд – гр. Кюстендил, агенция по вписванията – гр. Кюстендил и ОЗ "Охрана" – гр.Кюстендил с възложител фирма "БИЛД-МА" ООД