Новини

Стримона завърши строително-монтажните работи на обект „Цех за третиране на отпадъци” в гр.Божурище.

Стримона завърши строително-монтажните работи на обект „Цех за третиране на отпадъци” в гр.Божурище. Фирмата извърши цялостно изграждане, което включва: метална конструкция, панели и окомплектовки, електрическа инсталация, ВиК инсталация, пожароизвестителна инсталация, шлайфана подова настилка, отопление и вентилация, технологични отвори, вертикална панировка, септична яма, резервоар за вода и водонапорна инсталация.

Предстои да се извърши монтаж на един хоризонтален и два наклонени лентови транспортьора.