Новини

Завърши изграждането на ново хале на обект ”Манипулационен цех за тютюн и административно-битова сграда” в гр. Сандански

Завърши изграждането на хале №6 на обект „Манипулационен цех за тютюн и административно-битова сграда” в гр. Сандански с инвеститор - Лийв Табако А. Михайлидис АД.
Главен изпълнител на строежа е Бетон ЕООД, съвместно със Стримона Строй, на която бяха възложени изработката и доставката на стоманената конструкция.