Новини

Стримона завърши първи етап от изграждането на обект: Регионално депо за ТБО от общините Костинброд, Своге, Сливница, Божурище, Годеч и Драгоман” в с. Богьовци

Стримона завърши първи етап от изграждането на обект: Регионално депо за ТБО от общините Костинброд, Своге, Сливница, Божурище, Годеч и Драгоман" в с. Богьовци. Фирмата в качеството си на подизпълнител проектира, достави и монтира металната конструкция за депото, което се изгражда по общинска програма за управление на отпадъците.