Новини

Цех за преработка на месо и производство на хранителни полуфабрикати на месна основа в с.Левуново

Стримона Строй завърши обект: „Цех за преработка на месо и производство на хранителни полуфабрикати на месна основа” в с.Левуново, общ.Сандански с инвеститор фирма МЕЗЕ ЕООД. Фирма Стримона Строй е изпълнител на строително-монтажни работи по фундиране на сградата, както и изработката, доставката и монтажа на металната конструкция.