Новини

Търговски център „The Strand” – гр.Бургас

Стримона завърши 90% от производството и 70% от монтажа на стоманената конструкция на "The Strand" – гр.Бургас
Проектът се осъществява съвместно с "Евробилдинг инженеринг" ООД – главен изпълнител и "Сънником" ЕООД – подизпълнител.