Новини

Общинска спортна зала гр. Петрич.

Локация: гр. Петрич
Възложител: „Бонима” ЕООД
Извършвани дейности: Производство доставка и монтаж на стоманена конструкция.
РЗП: 2250 кв.м.
Година на завършване: 2014г.
Стримона Строй ЕООД приключи изграждането на метална конструкция по обект: „Общинска спортна зала” в град Петрич. Като на обекта, фирмата извърши производството и монтажа на стоманената конструкция. Разгънатата застроена площ на обекта е 2250кв. м.
Проекта „Sports for All” е реализиран по програма за европейско териториално сътрудничество „Гърция- България 2007-2013”. Новата спортна зала на общ. Петрич е с капацитет от 652 места, като 17 от тях са за инвалиди. Залата е многофункционална за спортни изяви също и за културни и общински прояви. С проекта се цели укрепване на здравето и социалното благосъстояние на местното население чрез масов спорт и сътрудничество.