Новини

Стримона Строй завърши металната конструкция по обект: Супермаркет „ЛИДЛ” с помещение за хляб и хлебни изделия

Възложител: Биад – С ЕООД
Локация: гр. Дупница
ЗП: 1704.15 кв.м.
РЗП:1704.15кв.м.
Стримона Строй ЕООД завърши в срок и без забележки обект: Супермаркет ”ЛИДЛ” с помещение за хляб и хлебни изделия в УПИ I- за общ. обсл. с идент № 68789.607.154, кв. 59 по плана на град Дупница. Веригата супермаркети е една от най-големите вериги магазини за хранителни стоки в Европа.
Като подизпълнител на обекта, Стримона Строй изпълни СМР по договор за производството,доставката и монтажа на металната конструкция.Разгънатата застроена площ на проекта е 1704,15 м2, които са застроени със стоманена конструкция.