Новини

Производствена сграда на АРСЕНАЛ АД

Възложител: Арсенал АД
Локация: гр. Казанлък
РЗП: 4000кв.м.
Стримона Строй завърши строително-монтажни работи по обект : ”Производствена сграда на Арсенал АД в град Казанлък”. Фирмата извърши проектиране по част конструкции/фаза ТП/ и производство,доставка и монтаж на стоманени конструкции, термопанели и обшивки. „Арсенал”АД е съвременно инфраструктурно предприятие, специализирано в областта на машиностроенето и производството на стрелково и артилерийско въоръжение, боеприпаси и др.