Новини

Склад за съхранение на матраци и спални продукти с. Чепинци

Стримона Строй завършва първи от общо четирите етапа на обект:
Склад за съхранение на матраци и спални продукти с. Чепинци, м. Стопански двор, р-н „Нови Искър“ – СО.
Възложител: "Кордеел България" ЕАД
Обектът представлява едноетажно хале с административна част. Поради неправилната форма в план халето е разделено на две сгради с размери в план 24/59 m и 23/24 m. Покрива е двускатен с наклон 3%, като кота било е на ниво +8,26 m. Конструкцията на халетата е смесена. Колоните са сглобяеми стоманобетонни. Покривната конструкция е стоманена- ферми на отвор 24 m.

Общото тегло на стоманената конструкция е 79160,00 кг.