Новини

Животновъдна ферма с фотоволтаична система за собствено потребление

Стримона Строй продължава с монтажните работи по обект: Животновъдна ферма с фотоволтаична система за собствено потребление в УПИ 001011,001014 – специализирана ферма за кози, за производство на месо и на разплодни животни в с. Устина, област Пловдив.
Конструкцията се състои от пет сгради с общо тегло 80тона.