Новини

Стримона Строй ЕООД приключи с монтажа на металната конструкция по Разширяване на завод за фармацевтични изделия на „Балканфарма-Дупница” АД

Възложител: Кордеел България ЕАД
Застроена площ съществуващо положение: 5554.87 м2
Ново застрояване: 739.72 м2
Обща застроена площ: 6294.59 м2
Застроен обем разширение: 12139.30 м2
Кота корниз +17,40м от кота готов под: 527,30мнв
РЗП съществуващо положение: 13697.38 м2
Нова РЗП: 2104.24 м2
Обща РЗП: 15801.62 м2

Стримона Строй завърши монтажа на обект Актавис - преустройство и разширение на Таблетни цехове №2 и №3” в град Дупница. Като главен изпълнител на обекта е фирма „Кордеел-България” ЕАД, представлявана от управителя Иво Трингов. Стримона Строй изпълни изработка, доставка и монтаж на стоманената конструкция за разширението на завода. Общото тегло на металната конструкция е 352 тона.