Новини

Стримона Строй ЕООД приключи с монтажните работи по втори етап от цялостно изграждане на „Двукорпусно складово хале” в град София

Възложител: ТисенКруп Юпитер Стомана ООД
Локация: гр. София
РЗП: 3500м2
Стримона Строй приключи с монтажните работи по втори етап от изграждането на обект: „Склад за метални елементи” местност „кв. Враждебна”, район Кремиковци, общ София. Фирмата изпълни цялостно изграждане на обекта, което включва: проектиране, земни работи и фундаменти, цокълни стени, шлайфан бетон, метална конструкция, покрив и куполи за горно осветление, фасади, монтаж на врати,електрическа инсталация, ВиК инсталация, отопление и вентилация.Разгънатата застроена площ на обекта е 3500м2. Възложител на обекта е „Тисенкруп Юпитер Стомана” ООД представлявана от управителя Георги Николов.