Новини

„Производствено – административна сграда за шивашки цех в УПИ - XVIII - 1954 - ПРОМОКОМБИНАТ „Легия”, кв. 131 по ПУП на гр. Раковски” , община Раковски, област Пловдив

Възложител: Кордеел – България ЕАД
Локация: гр. Раковски
РЗП: 1428 кв. м.
Бърз и качествен завършек на монтажните работи на обект „Производствено – административна сграда за шивашки цех в УПИ -XVIII – 1954 – ПРОМОКОМБИНАТ „ Легия”, кв. 131 по ПУП на гр. Раковски”, община Раковски, област Пловдив. Отново фирма Стримона Строй показа професионализъм в изработката, доставката и монтажа на металната конструкция с тегло 42 тона.