Новини

Производствена сграда за текстилна конфекция, УПИ IV, кв. 91-а по плана на гр. Кюстендил

Довършителни монтажни работи на обект: „Производствена сграда за текстилна конфекция, гр. Кюстендил. Инвестиционният проект предвижда изграждането на едноетажна, свободностояща производствена сграда с двуетажна, административно - битова част към нея.
ЕДНОЕТАЖНА ПРОИЗВОДСТВЕНА СГРАДА
Сградата е едноетажна. Основната носеща конструкция на сградата е метална. Сграда представлява двуотворна рамка с отвор 14,55м.

ДВУЕТАЖНА АДМИНИСТРАТИВНО-БИТОВА СГРАДА
Сградата е на два етажа. Предвижда се изпълнението на безгредови стоманобетонови плочи.
Фирма „Стримона Строй” ЕООД изпълнява производство, доставка и монтаж на стоманена кострукция.

Общото тегло на стоманената конструкция е 115914,00 кг.
ВЪЗЛОЖИТЕЛ: „ВАЛЕНА” ЕООД