Новини

Официален завършек на строително – монтажните работи на обект: ПРОИЗВОДСТВЕНА СГРАДА С ТЪКАЧЕН ЦЕХ И СКЛАДОВИ ПЛОЩИ В УПИ VII, КВ.177 ПО ПЛАНА НА ГР. ПЕТРИЧ

Завършени обекти 12.05.2016

Фирма Стримона Строй извърши цялостно изграждане на обекта до ключ, както и ограждането му с оградни пана.
Възложител на обекта: "Омега-Текстил" ООД

10 броя спирки за бърза автобусна линия, терминали и система от велосипедни алеи в град Бургас.

Завършени обекти 10.05.2016

Отново добро изпълнение на фирма „Стримона Строй” на обект: „Изготвяне на технически инвестиционни проекти за бърза автобусна линия, терминали и система от велосипедни алеи” в град Бургас.
Подобект: „ Междинни спирки по трасето на бързата автобусна линия”
Проекта включва общо 10 броя спирки. Спирките са разположени по начин, осигуряващ безконфликтното спиране, слизане на пътниците, маневриране, изчакване и заминаване. В проекта е осигурена достъпна архитектурна среда за трудно подвижни хора посредством отопляеми стоманобетонови рампи. „ Стримона Строй” изпълни производство, доставка и монтаж на стоманена конструкция.
Възложител на обекта: Балкан Стийл Инженеринг” ООД

Край на монтажните работи на обект: „Титан Златна Панега Цимент”, подобект: „Площадки за водни оръдия”

Завършени обекти 20.04.2016

Възложител: Техномайн ЕООД
Локация: гр. Златна Панега
Извършени дейности: Производство, доставка и монтаж на площадки за водни оръдия
Тегло конструкция: 8т.
Година на завършване: 2016г.