Новини

Разширение на фабрика за монтаж на PVC и алуминиеви дограми и стъклопакети в гр. Петрич

Какво строим в момента 12.05.2016

Нов старт на строителните и монтажни работи на обект: ”Разширение на фабрика за монтаж на PVC и алуминиеви дограми и стъклопакети” УПИ 011025, м. Караач – Дамяница, землище гр. Петрич. Фирма „Стримона Строй” изпълнява цялостно изграждане на обекта.
Възложител на обекта: "Етиком" ООД

Цех за производство – сглобяване на електронни баласти /дросели/ в поземлен имот №73242.225.872 по кадастралната карта на с. Тунжа, общ. Марица, обл. Пловдив

Какво строим в момента 26.04.2016

Фирма „Стримона Строй” ЕООД изпълнява производство, доставка и монтаж на метална конструкция. Тегло на конструкцията 100т.
Възложител на обекта: Кордеел България ЕАД

Старт на монтажните работи на обект: „ Изграждане на пазари за цветя” – поземлен имот УПИ V, квартал 233, по плана гр. София, м. Момкова махала, район Надежда.

Какво строим в момента 13.04.2016

Конструкцията над терена е изцяло от стомана. Използвани са студеноформовани тръби с квадратно и правоъгълно сечение с подходящи размери.Всички връзки между отделните елементи за предвидени да се изпълнят с ръчна електродъгова заварка. Подовата конструкция е изпълнена от трапецовидна ламарина ,върху която ще се изпълни монолитна стоманобетонова плоча. Стенното ограждане ще се изпълни с термопанели. Металната конструкция е с тегло 130т. Фирма „Стримона Строй” ЕООД изпълнява изработка, доставка,и монтаж на стоманена конструкция, анкерни устройства и LT-ламарина.
Възложител на обекта: „Инфра Роудс” ЕООД

СКЛАДОВА СГРАДА ЗА СЪХРАНЕНИЕ НА АЛУМИНИЕВИ ПРОФИЛИ И ПРОФИЛИ И ОРНАМЕНТИ ОТ КОВАНО ЖЕЛЯЗО С АДМИНИСТРАТИВНА ЧАСТ, в УПИ III - 000241, 000243, кв.11, кв.”9-ти Септември“, гр.Божурище, община Божурище.

Какво строим в момента 12.02.2016

Конструкцията на складовата част като статическа схема представлява едноотворна рамка с отвор 30,00 метра осово /среда колона – среда колона/, с трета колона, подпираща рамката в средата. Колоните IPE360 и ригелите IPE330 на рамката са изпълнени от горещо валцувано 2Т сечение. Противоветровите връзки по фасадата и покрива са изпълнени от студено-огънати сдвоени “2xL” – образни профили.