Новини

Животновъдна ферма с фотоволтаична система за собствено потребление

Какво строим в момента 24.08.2015

Стримона Строй продължава с монтажните работи по обект: Животновъдна ферма с фотоволтаична система за собствено потребление в УПИ 001011,001014 – специализирана ферма за кози, за производство на месо и на разплодни животни в с. Устина, област Пловдив.

Склад за съхранение на матраци и спални продукти с. Чепинци

Какво строим в момента 15.08.2015

Стримона Строй завършва първи от общо четирите етапа на обект:
Склад за съхранение на матраци и спални продукти с. Чепинци, м. Стопански двор, р-н „Нови Искър“ – СО.
Възложител: "Кордеел България" ЕАД

Стримона Строй изпълнява металната конструкция по обект: „Депо Никопол”

Какво строим в момента 20.04.2015

Съвместно с "Балкан Стийл Инженеринг" ООД, Стримона Строй изпълнява металната конструкция по обект: „Изграждане на регионална система за управление на отпадаците в район Левски” в община Никопол. Разгънатата застроена площ на проекта е 8432 квадратни метра, които ще бъдат застроени със 560 тона стоманена конструкция.