Новини

„Производствено хале” – Унитрейд-БГ ООД, гр. Варна

Какво строим в момента 07.01.2016

В процес са са монтажните работи на обект: „ Възтановяване след нанесени щети от пожар на производствено хале – идентификатор №10135.4510.733.4 в УПИ XI – 1387, кв. 18 по плана на ЗПЗ, р-н „Владислав Варненчик”, гр. Варна.
Възложител на обекта е: „Унитрейд БГ” ООД

Склад за строителни материали в УПИ XIX-419, кв. 54, м. Враждебна-Юг по плана на гр. София

Какво строим в момента 05.01.2016

В процес са монтажните работи на фирма „Стримона Строй” ЕООД на обект: Склад за строителни материали в УПИ XIX-419, кв. 54, м. Враждебна-Юг по плана на гр. София.
Фирмата изпълнява: фундаменти, производство, доставка и монтаж на стоманена конструкция, монтаж стенна и покривна ламарина, обшивки, водостоци и олуци.

Възложител на обекта е: Терастоун ООД

Склад за метални елементи - етапно строителство в УПИ I - 225,226,227,502,503,504,505,507,558, кв. 2, м. СПЗ кв. Враждебна, СО р-н Кремиковци

Какво строим в момента 17.11.2015

Проектът се разработва, във връзка с инвестиционните намерения на инвеститора за изграждане на ново складово хале за съхранение на метални елементи.
Новата постройка ще бъде разположена в парцела на действащата складова база на ТисенКруп Юпитер стомана. В парцела има разположени съществуващи складове за метали, административна сграда и открит подкранов път и кантар.

Производствена сграда за текстилна конфекция, УПИ IV, кв. 91-а по плана на гр. Кюстендил

Какво строим в момента 05.10.2015

Довършителни монтажни работи на обект: „Производствена сграда за текстилна конфекция, гр. Кюстендил. Инвестиционният проект предвижда изграждането на едноетажна, свободностояща производствена сграда с двуетажна, административно - битова част към нея.

Животновъдна ферма с фотоволтаична система за собствено потребление

Какво строим в момента 24.08.2015

Стримона Строй продължава с монтажните работи по обект: Животновъдна ферма с фотоволтаична система за собствено потребление в УПИ 001011,001014 – специализирана ферма за кози, за производство на месо и на разплодни животни в с. Устина, област Пловдив.