Новини

Цех за производство – сглобяване на електронни баласти /дросели/ в поземлен имот №73242.225.872 по кадастралната карта на с. Тунжа, общ. Марица, обл. Пловдив

Фирма „Стримона Строй” ЕООД изпълнява производство, доставка и монтаж на метална конструкция. Тегло на конструкцията 100т.
Възложител на обекта: Кордеел България ЕАД