Новини

„Магазин и шоурум със складове 3 и 4, УПИ III – 1077,438,439, кв.53,ул.”51” №9,гр. София.

Фирма „Стримона Строй” изпълнява изработка,доставка и монтаж на метална конструкция.

Възложител на обекта е: „ Соларис – М” ООД