Новини

СКЛАДОВА СГРАДА ЗА СЪХРАНЕНИЕ НА АЛУМИНИЕВИ ПРОФИЛИ И ПРОФИЛИ И ОРНАМЕНТИ ОТ КОВАНО ЖЕЛЯЗО С АДМИНИСТРАТИВНА ЧАСТ, в УПИ III - 000241, 000243, кв.11, кв.”9-ти Септември“, гр.Божурище, община Божурище.

Конструкцията на складовата част като статическа схема представлява едноотворна рамка с отвор 30,00 метра осово /среда колона – среда колона/, с трета колона, подпираща рамката в средата. Колоните IPE360 и ригелите IPE330 на рамката са изпълнени от горещо валцувано 2Т сечение. Противоветровите връзки по фасадата и покрива са изпълнени от студено-огънати сдвоени “2xL” – образни профили.
Конструкцията се монтира върху предварително изграден нулев цикъл – основи изградени от единични фундаменти с предварително предвидени и заложени анкерни устройства. Връзката между фундаментите се осъществява от стоманобетонни рандбалки с широчина от 25см.
Фирма „Стримона Строй” ЕООД изпълнява производство, доставка и монтаж на стоманената конструкция!
Възложител на обекта е: "Транстрой 2001" ООД