Новини

Старт на монтажните работи на обект: „ Изграждане на пазари за цветя” – поземлен имот УПИ V, квартал 233, по плана гр. София, м. Момкова махала, район Надежда.

Конструкцията над терена е изцяло от стомана. Използвани са студеноформовани тръби с квадратно и правоъгълно сечение с подходящи размери.Всички връзки между отделните елементи за предвидени да се изпълнят с ръчна електродъгова заварка. Подовата конструкция е изпълнена от трапецовидна ламарина ,върху която ще се изпълни монолитна стоманобетонова плоча. Стенното ограждане ще се изпълни с термопанели. [tlink]Металната конструкция е с тегло 130т. Фирма „Стримона Строй” ЕООД изпълнява изработка, доставка,и монтаж на стоманена конструкция, анкерни устройства и LT-ламарина.
Възложител на обекта: „Инфра Роудс” ЕООД