Новини

СТРИМОНА СТРОЙ ЕООД, бе вписано в Регистъра на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор

СТРИМОНА СТРОЙ ЕООД, бе вписано в Регистъра на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор на лицата, извършващи дейности по поддържане, ремонтиране и преустройване на съоръжения с повишена опасност, като лице, което извършва поддържане, ремонтиране и преустройване на:

 • Товарподемни кранове:
  1. Мостови и козлови кранове.
  2. Портални и полупортални кранове.
  3. Кранове стрелови тип, монтирани на автомобили или на самоходни или несамоходни шасита.

 • Електрически телфери, които не са монтирани на товароподемни кранове.
 • Товарозахващащи приспособления.
 • Стоманени тръбопроводи за транспортиране на гореща вода с температура над 110 C и на които произведението от максималното допустимо налягане в мегапаскали и номиналния диаметър в милиметри е по-голям от числото 100.
 • Стоманени тръбопроводи за транспортиране на водна пара с налягане над 0,6МРа и на които произведението от максималното допустимо налягане в мегапаскали и номиналния диаметър в милиметри е по-голям от числото 100.


Още за строителна фирма Стримона Строй.