Новини

В процес са монтажните работи на обект: "Пристройка за разширение на ресторант "Хановете”" гр. Петрич

Стримона Строй изпълнява производство, доставка и монтаж на метална конструкция, доставка и монтаж на покривни панели.