Новини

“Склад за сондажни машини и материали” гр. Асеновград

Завършени обекти 06.01.2016

Официален завършек на монтажните работи на обект : “Склад за сондажни машини и материали” гр. Асеновград. Обектът е със Застроена площ 1587.48кв.м. и РЗП 1749.78 кв.м.

Възложител на обекта: „ГЕОСЕРВИЗИНЖЕНЕРИНГ” АД ГР.АСЕНОВГРАД

Фабрика „Волаком 2” - цех за електронни изделия и административно - битова част

Завършени обекти 06.01.2016

Завършек и на монтажните работи на обект: Фабрика „Волаком 2” - цех за електронни изделия и административно - битова част – УПИ III – 000273, кв. 13, м. „Спорното” , с. Гурмазово, общ. Божурище
Фирмата изпълни нулев цикъл и производство, доставка и монтаж на стоманена конструкция с тегло 93 тона.

Възложител: „Волаком” АД

Склад за строителни материали в УПИ XIX-419, кв. 54, м. Враждебна-Юг по плана на гр. София

Какво строим в момента 05.01.2016

В процес са монтажните работи на фирма „Стримона Строй” ЕООД на обект: Склад за строителни материали в УПИ XIX-419, кв. 54, м. Враждебна-Юг по плана на гр. София.
Фирмата изпълнява: фундаменти, производство, доставка и монтаж на стоманена конструкция, монтаж стенна и покривна ламарина, обшивки, водостоци и олуци.

Възложител на обекта е: Терастоун ООД

Волаком 1 - цех за електронни изделия и административно - битова част

Завършени обекти 04.01.2016

Фирма „Стримона Строй” завърши монтажните работи на обект: Фабрика „Волаком 1” - цех за електронни изделия и административно - битова част – УПИ III – 000273, кв. 13, м. „Спорното” , с. Гурмазово, общ. Божурище

Фирмата изпълни нулев цикъл и производство, доставка и монтаж на стоманена конструкция с тегло 65 тона.
Възложител на обекта: „Волаком” АД