Дейности
Интересна услуга, която предлага Групата СТРИМОНА е механична обработка на едрогабаритни детайли. Оборудването ни със съвременни машини за механична обработка със CNC управление, предлага възможности за прецизна фрезова обработка на детайли с размери до 10 000 мм x 3 000 мм, както и прецизна стругова обработка на детайли с диаметър до 1 800 мм Наше предимство е наличието на модерен софтуер за проектиране и управление на машинния парк. Нашите клиенти получават възможността техният триизмерен модел да бъде директно импортиран в софтуера за управление или да бъде изработен от нас с помощта на нашите инженери и технолози. На база геометричните солид модели импортирани в софтуера за управление, генерираме програмите за работа на машините. Модерното ни оборудване предполага оптимизирани режими на работа и конкурентна цена на услугата. Наши клиенти са както български, така и чуждестранни компании.