За нас
Web

06.02.2019

Документи по процедура „избор с публична покана” за определяне на изпълнител с предмет: "Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на Робот за четиристранна обработка на метални профили - 1бр."
За да изтеглите документацията, моля натиснете тук.
Pimgpsh Pimgpsh Fullsize Distr

27.11.2018

„СТРИМОНА СТРОЙ” ЕООД подписа Договор за безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP002-3.004-0073-C01 по проект „Ефективно използване на ресурсите в СТРИМОНА СТРОЙ ЕООД”. Договорът е по процедура BG16RFOP002-3.004 „Подкрепа за пилотни и демонстрационни инициативи за ефективно използване на ресурсите” и е финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.
Общата цел на проекта е повишаване на ресурсната ефективност и конкурентоспособност на „СТРИМОНА СТРОЙ” ЕООД.
Обща стойност: 542 743.00 лв., от които 322 932.08 лв. европейско и 56 988.02 лв. национално съфинансиране.
Проектът стартира на 27.11.2018г. и е с продължителност 20 месеца.

23.10.2013

Бe подписан договор за безвъзмездна финансова помощ № BG161PO003-2.3.02-0054 "Ефективност и конкурентно предимство на СТРИМОНА СТРОЙ чрез ВЕИ технологии и оптимизация на производственото оборудване" между "СТРИМОНА СТРОЙ" и МИЕ по процедура BG161PO003-2.3.02 "Енергийна ефективност и зелена икономика". Стойността на Договора за БФП възлиза на 2 398 155,00 лв., като 50% от стойността му (1 199 077,50 лева) е под формата на безвъзмездна финансова помощ. Договорът е със срок от 12 (дванадесет) месеца.
В резултат от изпълнението му бяха закупени:
 • Слънчеви колектори за топла вода – 2 бр.;
 • Инверторни заваръчни апарати – 10 бр.;
 • Ротатори – 2 бр.;
 • Вибратор за снемане на заваръчни напрежения – 1 бр.;
 • CNC фибро лазер за рязане и пробиване – 1 бр.;
 • Отоплителна система за директно изпарение – 1 бр.;
 • Смукателна вентилация и система за компресиране с пресен въздух – 1 бр.

Реализирания проект, с помощта на МИЕ, спомага за повишаване на конкурентоспособността на предприятието и намаляване на енергоемкостта на производството, чрез инвестиции в съвременни технологии и оборудване, допринасяйки за устойчиво екологично развитие и намаляване на негативното въздействие върху околната среда.

17.06.2013

Бe подписан договор за безвъзмездна финансова помощ № BG161PO003-2.3.02-0011-C0001 „Конкурентоспособност, чрез енергийна ефективност в „СТРИМОНА” между „СТРИМОНА” ЕООД и МИЕ по процедура BG161PO003-2.3.02 „Енергийна ефективност и зелена икономика”. Стойността на Договора за БФП възлиза на 2 772 414,76 лв., като 50% от стойността му (1 386 207,38 лева) е под формата на безвъзмездна финансова помощ. Договорът е със срок от 12 (дванадесет) месеца.
В резултат от изпълнението му бяха закупени:
 • Слънчев колектор – 1 бр.;
 • Хидравлична триролкова огъваща машина за огъване на плътни и валцовани профили с различно сечение и тръби, с голям радиус на огъване – 1 бр.;
 • Хидравлични преси за огъване на ламарина - 1 бр.;
 • Вертикален обработващ център с подвижна колона модел – 1 бр.;

Реализирания проект, с помощта на МИЕ, спомага за повишаване на конкурентоспособността на предприятието и намаляване на енергоемкостта на производството, чрез инвестиции в съвременни технологии и оборудване, допринасяйки за устойчиво екологично развитие и намаляване на негативното въздействие върху околната среда.

30.04.2013

Бe подписан договор за безвъзмездна финансова помощ № BG161PO003-2.3.02-0004 „СТРИМОНА СТРОЙ – енергийно ефективна и зелена компания” между „СТРИМОНА СТРОЙ” и МИЕТ по процедура BG161PO003-2.3.02 „Енергийна ефективност и зелена икономика”. Стойността на Договора за БФП възлиза на 426 737,00 лв., като 50% от стойността му (213 368,50 лева) е под формата на безвъзмездна финансова помощ. Договорът е със срок от 4 (четири) месеца. В резултат от изпълнението му бяха закупени:
 • Винтов маслен компресор с честотно управление;
 • Фреза;
 • Хидравлична абкант преса;
 • Хидравлична прес-ножица.

Реализирания проект, с помощта на МИЕТ, спомага за повишаване на конкурентоспособността на предприятието и намаляване на енергоемкостта на производството, чрез инвестиции в съвременни технологии и оборудване, допринасяйки за устойчиво екологично развитие и намаляване на негативното въздействие върху околната среда.