Политика по защита на личните данни
Нашата политика по защита на личните данни
Защитата на личните Ви данни е важна за нас. С цел по-добра защита на личните Ви данни, предоставяме на вниманието Ви това известие, което обяснява практиките и политиката ни при онлайн информацията, която събираме, както и предоставеният Ви избор по отношение на начина, по който информацията за Вас бива събирана и използвана. За да направим това известие лесно за намиране го публикуваме на интернет страницата си и във всеки един момент, в който от Вас може да бъде изисквана информация за личните Ви данни.

Информацията, която ние събираме
Информацията, която събираме от Вас използваме по една от следните причини: Да персонализираме опита Ви (информацията, която ни предоставяте ни помага да отговорим в по-добра степен на индивидуалните Ви потребности). Това известие е приложимо за цялата събрана или изпратена ни информация, адресирана до СТРИМОНА, или изпратена чрез интернет страницата ни. На някои отделни страници може да имате възможност да правите поръчки за продукти, да правите запитвания, както и да се регистрирате, с цел получаване на информация или материали. Видовете лична информация, които събираме на нашата интернет страница са: Вашето име, адрес, имейл адрес, телефонен номер, информация за Вашата Кредитна/Дебитна карта и други. От друга страна Вие винаги можете да посещавате интернет страницата ни анонимно.
Вашата информация, публична или лична, няма да бъде продадена, разменяна, трансферирана или предадена, на която и да е друга компания по никаква причина, без Вашето съгласие.
На някои страници е възможно да попълните информация за други хора. Например, когато правите поръчка от името на трето лице и желаете да я изпратим директно на адреса на получателя. При тези случаи типа информация, която събираме е: име, адрес, телефонен номер и други.

Начина по който използваме събраната информация:
Ние използваме предоставената ни от Вас информация, когато правите поръчка или запитване, само и единствено с цел да изпълним поръчката Ви или да отговорим на запитването Ви. Ние не споделяме тази информация с външни страни, с изключение на случаите, в които изпълнението на поръчката зависи от това. Ние използваме предоставената ни от Вас информация за трети лица, когато правите поръчка, с цел да доставим продукта и да потвърдим доставката. Ние не споделяме тази информация с външни страни, с изключение на случаите, в които изпълнението на поръчката зависи от това.
Изпращаме обратни електронни писма, за да отговаряме на имейлите, които получаваме. Имейл адресите не се използват от нас за други цели и не биват споделяни с външни страни. Вие можете да се регистрирате в нашата интернет страница, ако желаете да получите наш каталог, брошура, оферта, както и ако желаете да получавате бюлетини за новости в продуктовата ни гама и услуги. Информацията, която попълвате в нашата интернет страница няма да бъде използвана с тази цел, освен ако Вие не попълните определена регистрационна форма.
Възможно е да ползваме неидентификационна и съвкупна информация, с цел създаване на по-добър дизайн на нашата интернет страница и да споделяме тази информация с рекламодатели. Например, възможно е да споделим с рекламодател, че А на брой индивида са посетили точно определена част от нашата интернет страница, или че Б на брой мъже и В на брой жени са попълнили нашата регистрационна форма, но ние не бихме разкрили нищо, което би било използвано за идентифицирането на тези индивиди.
Ние никога не използваме или споделяме предоставената ни лична идентифицираща информация онлайн, по начини които не са от изброените и описани до тук, без да Ви дадем възможността да можете да се "отпишете" или с други думи да забраните употреби.

Нашият ангажимент към защита на информацията
За да предотвратим неоторизиран достъп, както и с цел поддържане на точност в информацията и да дадем сигурност при правилната употреба на информация, ние прилагаме и спазваме подходящата физическа, електронна и управленски процедури, за да предпазим и подсигурим информацията, която събираме онлайн.

Нашият ангажимент към защита на личните данни на деца
Защитата на личните данни на младите хора е изключително важна. Поради тази причина, ние никога не събираме и поддържаме информация в нашата интернет страница за тези, за които знаем, че са под 16 годишна възраст, и никоя част от нашата интернет страница не е създадена, за да привлича който и да било под 16 години.

Как да се свържете с нас
В случай, че имате други въпроси, които не са засегнати тук или са във връзка с тези условия за защита на личните данни, можете да ни позвъните на телефонен номер 0745 69600 или да ни пишете на имейл адрес news@strimona.net, както и да ни пишете на адрес: гр. Петрич, ПК 2850, ул. "Тракия" 11.