Оборудване и машини
Асемблажните работи се извършват в отделен цех, оборудван с 4 асемблажни маси, всяка обслужвана от отделен конзолен кран. В цеха се ползва и един мостов кран с товароподемност 8 тона. За едрогабаритни и тежки детайли, се използва допълнителна асемблажна маса в цеха за „Механична обработка“, обслужвана от мостов кран с товароподемност 16 тона. Всеки асемблиран елемент се проверява от отговорниците ни по качество, преди да премине към следващите етапи на производство.