Новини

Лекция пред курсистите в Школата за Международни Инженери по Заваряване към ТУ-София

22.10.2020

На 16.10.2020г. инж.Маруся Георгиева и инж.Илия Шивачев изнесоха лекция пред курсистите в ШМИЗ (Школа за Международни Инженери по Заваряване) към ТУ-София на тема: „Водеща стоманена конструкция за изграждане на мостово съоръжение (Launching nose) – Производство и монтаж в рамите на въведените и поддържани от СТРИМОНА системи за осигуряване на качеството и съответствие с изискванията на действащите стандарти – ISO 9001:2015; EN 1090-2; EN 3834-2”.

Промишлено строителство от Стримона Строй

15.10.2019

Дългогодишния си опит и професионализъм в промишленото строителство фирма “Стримона Строй“ ЕООД показва на редица обекти в страната. Развиваме тази дейност качествено, като разполагаме с необходимото технологично оборудване и високо квалифициран персонал. Поредният обект в отрасъл промишлено строителство е на Баумит България ЕООД, където фирмата извърши цялостно изграждане на обекта.

Още за строителна фирма Стримона Строй.

ПОКАНА за кръгла маса

24.06.2019

Във връзка с приключване на проект по ДБФП №BG16RFOP002-3.004-0073-C01 „Ефективно използване на ресурсите в СТРИМОНА СТРОЙ ЕООД”, имаме удоволствието да Ви поканим на кръгла маса за представяне на проекта и ефекта от въведената пилотна технология. Събитието ще се състои на 28.06.2019г. от 11:00 часа в офиса на „СТРИМОНА СТРОЙ” ЕООД, находящ се в гр. Петрич, м. „Алмалък-Омондрос”, изхода на града за ГКПП „Златарево”. Целта на провеждането на кръглата маса е мултиплициране на резултатите от изпълнения проект сред предприятия със сходна дейност, сектор на икономическа дейност и подобни производствени процеси.

ПОКАНА за пресконференция

24.06.2019

Във връзка с организирането на пресконференция относно приключване на проект по ДБФП № BG16RFOP002-3.004-0073-C01 „Ефективно използване на ресурсите в СТРИМОНА СТРОЙ ЕООД”, имаме удоволствието да Ви поканим на 27.06.2019г. от 11:00 часа в офиса на „СТРИМОНА СТРОЙ” ЕООД, находящ се в гр. Петрич, м. „Алмалък-Омондрос”, изхода на града за ГКПП „Златарево”. Целта на пресконференцията е мултиплициране на резултатите от изпълнения проект сред широката общественост.