Новини

Промишлено строителство от Стримона Строй

15.10.2019

Дългогодишния си опит и професионализъм в промишленото строителство фирма “Стримона Строй“ ЕООД показва на редица обекти в страната. Развиваме тази дейност качествено, като разполагаме с необходимото технологично оборудване и високо квалифициран персонал. Поредният обект в отрасъл промишлено строителство е на Баумит България ЕООД, където фирмата извърши цялостно изграждане на обекта.

Още за строителна фирма Стримона Строй.

ПОКАНА за кръгла маса

24.06.2019

Във връзка с приключване на проект по ДБФП №BG16RFOP002-3.004-0073-C01 „Ефективно използване на ресурсите в СТРИМОНА СТРОЙ ЕООД”, имаме удоволствието да Ви поканим на кръгла маса за представяне на проекта и ефекта от въведената пилотна технология. Събитието ще се състои на 28.06.2019г. от 11:00 часа в офиса на „СТРИМОНА СТРОЙ” ЕООД, находящ се в гр. Петрич, м. „Алмалък-Омондрос”, изхода на града за ГКПП „Златарево”. Целта на провеждането на кръглата маса е мултиплициране на резултатите от изпълнения проект сред предприятия със сходна дейност, сектор на икономическа дейност и подобни производствени процеси.

ПОКАНА за пресконференция

24.06.2019

Във връзка с организирането на пресконференция относно приключване на проект по ДБФП № BG16RFOP002-3.004-0073-C01 „Ефективно използване на ресурсите в СТРИМОНА СТРОЙ ЕООД”, имаме удоволствието да Ви поканим на 27.06.2019г. от 11:00 часа в офиса на „СТРИМОНА СТРОЙ” ЕООД, находящ се в гр. Петрич, м. „Алмалък-Омондрос”, изхода на града за ГКПП „Златарево”. Целта на пресконференцията е мултиплициране на резултатите от изпълнения проект сред широката общественост.

Стримона Строй ЕООД подкрепи кампанията “Представям си утре…“ организирана от фондация “Добрите дела Волонтайм“.

03.06.2019

Кампанията включва есе на тема „Представям си утре…“, по която учащи в университети от цялата страна да пишат. Целта е да се даде възможност на студентите да използват силата на словото и да предадат посланието си към повече хора от обществото, които да ги последват и станат техни съмишленици. Идеята е участниците в конкурса да използват грамотно българското слово, чрез което да представят своята визия за „утрешния ден…“, колкото и абстрактна да е тя. Представата на студентите за бъдещето като причина и предпоставка за действие за постигане на целите утре. Да обрисуват словесно своята представа за стремежите и ценностите, които ще властват в бита ни. Да изградят своеобразна прогноза за състоянието на обществото. Да усетим пулса на поколението, което ще ни води…