Дейности
Нашите мрежи за укрепване защитават странични повърхности с голям наклон, контролират ерозирането на земята, стабилизират земни повърхности и укрепват скатове. Предпазните мрежи защитават от каменопад и контролират течението и дренажа на повърхностните води.
Габионите се характеризират с висока гъвкавост, дълготрайност, здравина, водопропускливост, икономичност и умело се вписват в околната среда. Намират приложение главно при предотвратяване на ерозионни проблеми, защита на откоси, изграждане на подпорни стени, хидротехнически съоръжения.

За габионите

Габионите представляват модули с правоъгълна форма и различни размери. Запълват се с речен или кариерен камък с подходяща фракция, съобразена с растера на мрежата. Габионите се характеризират с висока гъвкавост, дълготрайност, здравина, водопропускливост, икономичност . Габионите умело се вписват в околната среда. Габионите намират приложение главно при предотвратяване на ерозионни проблеми, защита на откоси, изграждане на подпорни стени, хидротехнически съоръжения и други.

Предимства на габионите

Предимства на габионите са: минимален обем работа по подготовка на основните съоръжения. Простотата на конструкциите не изисква многобройна квалифицирана работна ръка при монтажа. Не е нужна направата на нови дренажни устройства /системи/, защото габионите конструкции са явяват пропускливи.Габионите са много по-евтини и по-бързо приложими във всеки един случай. Габионите имат лесна за инсталация конструкция и са изключително добри за бърза стабилизация на земни повърхности и дренаж на водите. Габионите се произвеждат от двойно усукана /хексагонална/ мрежа съгласно EN 10233-3.