Права за ползване

Използвайки интернет страницата на СТРИМОНА потребителят автоматично се съгласява на упоменатите по-долу условия. В случай на несъгласие на потребителя със същите, то той не може да използва информацията в страницата.

Съдържанието на интернет страницата е корпоративна собственост и принадлежи на СТРИМОНА. Всички права изрично неупоменати тук са запазени.

Материалите на тази страница са под закрилата на Закона за авторското право и сродните му права и всяка непозволена употреба може да бъде нарушение на авторско право, права върху търговски марки или други законови разпоредби.

Репродукция, трансфер, дистрибуция или запазване на част от съдържанието в каквато и да е форма без предварително писмено позволение от страна на СТРИМОНА е забранено.

В подстраниците на тази интернет страница е предвидена възможност в даден бъдещ момент потребителите да публикуват мнения относно предлаганите стоки и услуги. СТРИМОНА не поема по никакъв начин и при никакви обстоятелства отговорност за верността на публикуваната информация и коректността и отговорността на потребителите публикували мненията си. Отговорност за верността на публикуваната информация се носи изцяло от потребителите, които са публикували информацията. СТРИМОНА си запазва правото да изтрива мнения, които не са по съответната тема или не са на български език.

СТРИМОНА се съгласява да бъде разглеждана информацията в тази интернет страница на личните компютри на потребителите, да бъдат принтирани копия или части от тази информация за лично ползване, но по никакъв начин да не се използва за предлагане или търговска цел. Тази интернет страница и нейното съдържание са осигурени за удобство на потребителя.

СТРИМОНА не може да поеме гаранция, че интернет страницата няма да има технически прекъсвания или технически грешки. СТРИМОНА си запазва правото да променя съдържанието, коригира или премахва достъпа до каквато и да е информация в тази интернет страница по всяко време и без каквото и да е предварително предупреждение.